Program ASI – Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile

Glavni namen programa ASI je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Naše podjetje v sklopu programa zasleduje cilj krepitve kompetenc zaposlenih in izvaja naslednje aktivnosti:

  • Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; 
  • razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih, in sicer z naslednjimi aktivnostmi:
    • izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih,
    • udeležba v motivacijskih programih za starejše zaposlene,
    • usposabljanja na področju vseživljenjske karierne orientacije ter pridobivanje kompetenc starejših zaposlenih skozi usposabljanja.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. (www.eu-skladi.si).

Loading...