Kontaktni podatki

 Upravljalec spletne trgovine svilanit.si je podjetje AD Vita d.o.o.

Naziv podjetja: Ad Vita d.o.o.
Sedež: Tovarniška cesta 7B, SI-3210 Slovenske Konjice
Telefon: +386 (0)1 83 96 100
Fax:  +386 (0)1 83 96 235
E-mail: [email protected]
   
Identifikacijska številka: SI50048899
Matična številka:    2129787000
Datum ustanovitve 7. 6. 2015
Osnovni kapital: 23.763,00 €
Vpis v sodni register: Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 943/2005 z dne 7.6.2005.
Standardna klasifikacija dejavnosti: G46.410 - Trgovina na debelo s tekstilom
Direktor: Andrej Podgoršek
Banka:  UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.
SWIFT: BACXSI22
IBAN:

SI56 2900 0005 5744 205

Loading...