Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«

Krepitev kompetenc v okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo v podjetju Svilanit svila d.o.o. pridobili nepovratna sredstva za izvedbo operacije Elektronizacija in digitalizacija SVILANIT SVILA. V okviru projektnih aktivnosti se je ekipa podjetja udeležila usposabljanja na temo Digitalizacija in brezpapirno poslovanje v okviru ukrepov KREPITEV KOMPETENC - USPOSABLJANJE

Podjetje Peter Šelekar s.p., ki je v okviru razpisa nastopal kot zunanji izvajalec, je za člane naše ekipe med drugim izvedlo 3 delavnice usposabljanja na temo uvedbe procesov brezpapirnega poslovanja v podjetju.

Ekipa SVILANIT SVILA d.o.o. na izobraževanju – 1. delavnica

Usposabljanje se je izvajalo v sklopu operacije “ Elektronizacija in digitalizacija SVILANIT SVILA”, ki je odobrena na Javnem razpisu za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MPS v obdobju 2019-2022.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj www.eu-skladi.si.

 


V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju SVILANIT SVILA d.o.o. uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Elektronizacija in digitalizacija SVILANIT SVILA« (krajše: E_SS). V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju vzpostavili portal elektronske izmenjave med poslovnimi partnerji, digitalizirali nastope na sejmih, vzpostavili novo spletno stran za tuje trge in novo spletno trgovino, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Namen operacije
Namen operacije»Elektronizacija in digitalizacija SVILANIT SVILA« je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Spletni marketing Peter Šelekar s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev krepitve kompetenc – usposabljanja z vodstvom podjetja in ključnimi zaposlenimi z namenom ozaveščanja in usposabljanja o novih modelih (industrija 4.0) na področju spletnega marketinga, prodaje, načrtovanja vstopa na tuj trg, pregled procesov in možnosti, ki jih ponuja nova spletna stran za optimizacijo internih procesov itd.

Studio Fakin Andraž Korošec s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev digitalizacije nastopov na sejmih in izdelalo produktno-prodajni video.

Bogdan Štelcar s.p., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo storitev vzpostavitve elektronske izmenjave med partnerji podjetja, izdelave spletne trgovine in spletne strani.

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI
B2B portal za poslovanje; vodenje procesa od Naročila - Računa, oblikovanje in prikaz podatkov o artiklih, elektronsko naročanje in komunikacija. Portal bo omogočal neposredno elektronsko komunikacijo z dobavitelji. Vsa naročila se bodo vnašala in vodila preko portala, do katerega bodo dostopali tudi dobavitelji. Dobavitelj bo lahko potrjeval naročila, jih po potrebi korigiral ipd...

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH
Namenjeno je predvsem digitalnemu oglaševanju in predstavitvi izdelkov – interaktivno. Izdelale se bodo tudi digitalne predstavitve izdelkov, ki bodo omogočale interaktiven pregled artikla, uporabo ipd. Na enem mestu bo uporabnik lahko dostopal do vseh podatkov in predstavitev izdelka.

SPLETNA STRAN ZA TUJE TRGE
V okviru ukrepa bo zunanji izvajalec oblikoval in implementiral spletno predstavitveno stran za nove tuje, ki bo povečala odzivnost potencialnih strank. Izvajalec bo za naročnika pripravil vsebine kulturno primerne državama, v kateri se naročnik širi in želi graditi zaupanja vredno blagovno znamko na novem trgu. V okviru aktivnosti bo zunanji izvajalec poskrbel za razvoj idejnega koncepta, pripravil vsebine v več jezikih, prilagodil spletno stran za različne vrste pregledovalnikov (tablični računalniki, prenosniki, telefoni, itd.).

SPLETNA TRGOVINA
V okviru ukrepa bo zunanji izvajalec oblikoval in implementiral spletno trgovino za nove tuje, ki bo omogočala pregled izdelkov in storitev ter nakup preko aplikacije. Poskrbel bo tudi za razvoj idejnega koncepta, pripravil vsebine v več jezikih, prilagoditve spletne trgovine za različne vrste pregledovalnikov (tablični računalniki, prenosniki, telefoni, itd.).

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO
Produktno-prodajni video je namenjen predstavitvi podjetja. Potencialnim kupcem bodo z videom predstavili delovanje podjetja, asortiman produktov, področja uporabe izdelkov ter različne produkte, ki odgovarjajo na specifične zahteve kupcev.

KREPITEV KOMPETENC - USPOSABLJANJA
Intenzivne delavnice z vodstvom podjetja in ključnimi vodji procesov z namenom usposabljanja in ozaveščanja o novih modelih (industrija 4.0) na področju spletnega marketinga, prodaje, načrtovanja vstopa na tuj trg, pregled procesov in možnosti, ki jih ponuja nova spletna stran za optimizacijo internih procesov, načrtovanje novih prodajnih lijakov in zahtev za vzpostavitev digitalnih delovnih mest.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 30.000,00 EUR.
Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.

 


Svetovalni projekt na področju izboljšav poslovnih procesov v podjetju SVILANIT SVILA d.o.o.

Podjetje Svilanit Svila d.o.o. ima v svojem portfelju številne izdelke široke potrošnje, ki jih že zdaj uspešno prodaja preko spleta.
Trend prodaje se na evropskem in svetovnem področju v veliki meri seli iz tradicionalnih prodajnih kanalov na spletne prodajne kanale, kar je priložnost za podjetje
Svilanit Svila d.o.o.

Naziv projekta: Mednarodna spletna prodaja izdelkov podjetja SVILANIT SVILA d.o.o.
Kratica projekta: SVILANITINTERNET

Namen: Pohitritev in digitalizacija nastopa na tujih, mednarodnih spletnih prodajnih mestih.
Cilj: Napredni prodajni spletni procesi bodo podjetju omogočila optimizacijo prodajnih procesov,
analiza nakupnih navad uporabnikov bo omogočila razvoj novih produktov, programatična rešitev
oglaševanja pa zagotovljen nenehen dotok novih kupcev in pozicioniranje blagovne znamke Svilanit
na mednarodnih trgih.

Svetovanje smo pričeli izvajati 13.04.2018 in bo predvidoma trajalo do 10.09.2018.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. (www.eu-skladi.si).

Loading...